48th Highlanders of Holland Pipes and Drums Apeldoorn

48th Highlanders of Holland - Lest we forget

 

Translate (cookies necessary):

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van onze site. Door één van de pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 7. Onze site is voorzien van een beveiligingsprogramma. Door dit programma wordt het IP adres waarmee u onze site bezoekt, vastgelegd. Bij onrechtmatig gebruik van de site wordt dat IP adres (al dan niet tijdelijk) geblokkeerd.

 

 • Onze Privacyverklaring vindt u HIER

 

 • Informatie over cookies vindt u HIER

 

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Wij behouden ons alle rechten voor.